Maukie - the virtual cat

vineri, 29 ianuarie 2010

A ajuns şi la mine

Că Jay Lenno i-a luat locul lui M'Brian. Păi, acum îmi dau şi eu cu părerea de la mii de kilometri, dar Lenno e pur şi simplu irezistibil, deşi are o faţă incredibil de bidimensională. Parol, nici televizorul nu reuşeşte să-i creeze spate. Şi mi-a plăcut foarte tare cum se gîndeşte el, zilnic, la cît e de egoist. Mînca-l-ar mama....

marți, 26 ianuarie 2010

Poate că...

...nu s-a-nţeles că oamenii mi se par idioţi total. De la ce naşte din pisică şoareci mănîncă. Sau începând cu orişicare slogan, de orice fel. Sau începînd cu bucuriile cretine că li s-a născut un copil; tot ăla o să crape, în legea lui. Jenant. Un lucru izvodit din mintea mea simplă: nu-ţi dregi viaţa că aşa şi pe dincolo, o ai. Restul sunt bube în cur. Şi se vindecă. De nevindecat rămîne stupoarea continuuă de a exista că mori.

joi, 21 ianuarie 2010

Cabotinaj

Întotdeauna, fără greş, m-a plictisit cabotinajul de moarte, mai cu seamă cînd toţi cei din jurul meu îmi dădeau coate - ahrrrrrrrrrrrrrrrr şi încă o dată ahrrrrrrrrrrrrr să-mi dai coate - să rîd că e amuzant. Nu e. Ăla joacă o partitură de căcat, iar eu nu "marşez", îmi repugnă fundamental. Simţul ridicolului, o alienare cu totul asocială, în fond, mă opreşte extrem de brutal să rîd de o situaţie; ceea ce nu mă împiedică deloc, dar chiar deloc, să rîd de cei care rîd. Stupizi, ignoranţi, cretini cu bună-ştiinţă, ironizând pînă şi ultima scînteie de bunătate din sufletul nostru, ne adăpostim la umbra rîsului nostru mai mult dement.

sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Poiethic mood, de-a binelea

"Fiecare gură înfrunzea după crugul unui soare ale cărui foşnete, în orice caz, se auzeau distinct. La pornire, aştepta zarul. În ochii lui, printre falii de ceaţă şi scări fără început, fulgerau efigiile noastre totale. Noi nu ştiam încă din ce os fusese croit, dar simţeam înrudirea şi acceptam rostogolirea pătrată a fratelui acestuia brutal şi neliniştitor" HUH. Gellu Naum.

Azi am mîncat rechin.

vineri, 15 ianuarie 2010

Pfui, ce de-a trecut

Păi, nu, n-a existat. Am existat io care l-am citit şi care nu am pic de habar cum să mă raportez la poeziile lui. Pentru că nu e literatură, e o existenţă. Pentru că nu m-am mulţumit never ever cu gogoşi de prin şcoală am zis ok: tipul a citit Kant. Băgăm Kant. Tipul a citit Schopenhauer. Băgăm Schopenhauer. Tipul pomeneşte de Kalevala. Băgăm Upanişade. Şi tot aşa, dintr-una-ntr-alta. Dar eu, propriu şi personal, am băgat masiv, destul de fragedă fiind, din cauză că l-am iubit foarte tare. Chiar aşa. N-a fost lume, că lumea e de căcat. A fost biografie. Şi mulţumesc, bre. Să mai faci. În cinstea mea, pentru că recitam poezia asta în fiecare seară, cînd aveam 12 ani. Acum, la 40, ajunge să îmi spui un cuvînt.

A fost odată ca-n poveşti,
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată.

Şi era una la părinţi
Şi mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinţi
Şi luna între stele.

Din umbra falnicelor bolţi
Ea pasul şi-l îndreaptă
Lângă fereastră, unde-n colţ
Luceafărul aşteaptă.

Privea în zare cum pe mări
Răsare şi străluce,
Pe mişcătoarele cărări
Corăbii negre duce.

Îl vede azi, îl vede mâni,
Astfel dorinţa-i gata;
El iar, privind de săptămâni,
Îi cade dragă fata.

Cum ea pe coate-şi răzima
Visând ale ei tâmple
De dorul lui şi inima
Şi sufletu-i se împle.

Şi cât de viu s-aprinde el
În orişicare sară,
Spre umbra negrului castel
Când ea o să-i apară.

*

Şi pas cu pas pe urma ei
Alunecă-n odaie,
Ţesând cu recile-i scântei
O mreajă de văpaie.

Şi când în pat se-ntinde drept
Copila să se culce,
I-atinge mâinile pe piept,
I-nchide geana dulce;

Şi din oglindă luminiş
Pe trupu-i se revarsă,
Pe ochii mari, bătând închişi
Pe faţa ei întoarsă.

Ea îl privea cu un surâs,
El tremura-n oglindă,
Căci o urma adânc în vis
De suflet să se prindă.

Iar ea vorbind cu el în somn,
Oftând din greu suspină
- "O, dulce-al nopţii mele domn,
De ce nu vii tu? Vină!

Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând
Şi viaţa-mi luminează!"

El asculta tremurător,
Se aprindea mai tare
Şi s-arunca fulgerător,
Se cufunda în mare;

Şi apa unde-au fost căzut
În cercuri se roteşte,
Şi din adânc necunoscut
Un mândru tânăr creşte.

Uşor el trece ca pe prag
Pe marginea ferestei
Şi ţine-n mână un toiag
Încununat cu trestii.

Părea un tânăr voevod
Cu păr de aur moale,
Un vânăt giulgi se-ncheie nod
Pe umerele goale.

Iar umbra feţei străvezii
E albă ca de ceară -
Un mort frumos cu ochii vii
Ce scânteie-n afară.

- "Din sfera mea venii cu greu
Ca să-ţi urmez chemarea,
Iar cerul este tatăl meu
Şi mumă-mea e marea.

Ca în cămara ta să vin,
Să te privesc de-aproape,
Am coborât cu-al meu senin
Şi m-am născut din ape.

O, vin'! odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă.

Colo-n palate de mărgean
Te-oi duce veacuri multe,
Şi toată lumea-n ocean
De tine o s-asculte."

- "O, eşti frumos, cum numa-n vis
Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată;

Străin la vorbă şi la port,
Luceşti fără de viaţă,
Căci eu sunt vie, tu eşti mort,
Şi ochiul tău mă-ngheaţă."

*

Trecu o zi, trecură trei
Şi iarăşi, noaptea, vine
Luceafărul deasupra ei
Cu razele-i senine.

Ea trebui de el în somn
Aminte să-şi aducă
Şi dor de-al valurilor domn
De inim-o apucă

- "Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n casă şi în gând
Şi viaţa-mi luminează!"

Cum el din cer o auzi,
Se stinse cu durere,
Iar ceru-ncepe a roti
În locul unde piere;

În aer rumene văpăi
Se-ntind pe lumea-ntreagă,
Şi din a chaosului văi
Un mândru chip se-ncheagă;

Pe negre viţele-i de păr
Coroana-i arde pare,
Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare.

Din negru giulgi se desfăşor
Marmoreele braţe,
El vine trist şi gânditor
Şi palid e la faţă;

Dar ochii mari şi minunaţi
Lucesc adânc himeric,
Ca două patimi fără saţ
Şi pline de-ntuneric.

- "Din sfera mea venii cu greu
Ca să te-ascult ş-acuma,
Şi soarele e tatăl meu,
Iar noaptea-mi este muma;

O, vin', odorul meu nespus,
Şi lumea ta o lasă;
Eu sunt luceafărul de sus,
Iar tu să-mi fii mireasă.

O, vin', în părul tău bălai
S-anin cununi de stele,
Pe-a mele ceruri să răsai
Mai mândră decât ele."

- "O, eşti frumos cum numa-n vis
Un demon se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată!

Mă dor de crudul tău amor
A pieptului meu coarde,
Şi ochii mari şi grei mă dor,
Privirea ta mă arde."

- "Dar cum ai vrea să mă cobor?
Au nu-nţelegi tu oare,
Cum că eu sunt nemuritor,
Şi tu eşti muritoare?"

- "Nu caut vorbe pe ales,
Nici ştiu cum aş începe -
Deşi vorbeşti pe înţeles,
Eu nu te pot pricepe;

Dar dacă vrei cu crezământ
Să te-ndrăgesc pe tine,
Tu te coboară pe pământ,
Fii muritor ca mine."

- "Tu-mi cei chiar nemurirea mea
În schimb pe-o sărutare,
Dar voi să ştii asemenea
Cât te iubesc de tare;

Da, mă voi naşte din păcat,
Primind o altă lege;
Cu vecinicia sunt legat,
Ci voi să mă dezlege."

Şi se tot duce... S-a tot dus.
De dragu-unei copile,
S-a rupt din locul lui de sus,
Pierind mai multe zile.

*

În vremea asta Cătălin,
Viclean copil de casă,
Ce împle cupele cu vin
Mesenilor la masă,

Un paj ce poartă pas cu pas
A-mpărătesii rochii,
Băiat din flori şi de pripas,
Dar îndrăzneţ cu ochii,

Cu obrăjei ca doi bujori
De rumeni, bată-i vina,
Se furişează pânditor
Privind la Cătălina.

Dar ce frumoasă se făcu
Şi mândră, arz-o focul;
Ei Cătălin, acu-i acu
Ca să-ţi încerci norocul.

Şi-n treacăt o cuprinse lin
Într-un ungher degrabă.
- "Da' ce vrei, mări Cătălin?
Ia du-t' de-ţi vezi de treabă."

- "Ce voi? Aş vrea să nu mai stai
Pe gânduri totdeuna,
Să râzi mai bine şi să-mi dai
O gură, numai una."

- "Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri,
Dă-mi pace, fugi departe -
O, de luceafărul din cer
M-a prins un dor de moarte."

- "Dacă nu ştii, ţi-aş arăta
Din bob în bob amorul,
Ci numai nu te mânia,
Ci stai cu binişorul.

Cum vânătoru-ntinde-n crâng
La păsărele laţul,
Când ţi-oi întinde braţul stâng
Să mă cuprinzi cu braţul;

Şi ochii tăi nemişcători
Sub ochii mei rămâie...
De te înalţ de subţiori
Te-nalţă din călcâie;

Când faţa mea se pleacă-n jos,
În sus rămâi cu faţa,
Să ne privim nesăţios
Şi dulce toată viaţa;

Şi ca să-ţi fie pe deplin
Iubirea cunoscută,
Când sărutându-te mă-nclin,
Tu iarăşi mă sărută."

Ea-l asculta pe copilaş
Uimită şi distrasă,
Şi ruşinos şi drăgălaş,
Mai nu vrea, mai se lasă.

Şi-i zise-ncet: - "Încă de mic
Te cunoşteam pe tine,
Şi guraliv şi de nimic,
Te-ai potrivi cu mine...

Dar un luceafăr, răsărit
Din liniştea uitării,
Dă orizon nemărginit
Singurătăţii mării;

Şi tainic genele le plec,
Căci mi le împle plânsul
Când ale apei valuri trec
Călătorind spre dânsul;

Luceşte c-un amor nespus
Durerea să-mi alunge,
Dar se înalţă tot mai sus,
Ca să nu-l pot ajunge.

Pătrunde trist cu raze reci
Din lumea ce-l desparte...
În veci îl voi iubi şi-n veci
Va rămânea departe...

De-aceea zilele îmi sunt
Pustii ca nişte stepe,
Dar nopţile-s de-un farmec sfânt
Ce-l nu mai pot pricepe."

- "Tu eşti copilă, asta e...
Hai ş-om fugi în lume,
Doar ni s-or pierde urmele
Şi nu ne-or şti de nume,

Căci amândoi vom fi cuminţi,
Vom fi voioşi şi teferi,
Vei pierde dorul de părinţi
Şi visul de luceferi."

*

Porni luceafărul. Creşteau
În cer a lui aripe,
Şi căi de mii de ani treceau
În tot atâtea clipe.

Un cer de stele dedesubt,
Deasupra-i cer de stele -
Părea un fulger nentrerupt
Rătăcitor prin ele.

Şi din a chaosului văi,
Jur împrejur de sine,
Vedea, ca-n ziua cea de-ntâi,
Cum izvorau lumine;

Cum izvorând îl înconjor
Ca nişte mări, de-a-notul...
El zboară, gând purtat de dor,
Pân' piere totul, totul;

Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaşte,
Şi vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naşte.

Nu e nimic şi totuşi e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.

- "De greul negrei vecinicii,
Părinte, mă dezleagă
Şi lăudat pe veci să fii
Pe-a lumii scară-ntreagă;

O, cere-mi, Doamne, orice preţ,
Dar dă-mi o altă soarte,
Căci tu izvor eşti de vieţi
Şi dătător de moarte;

Reia-mi al nemuririi nimb
Şi focul din privire,
Şi pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire...

Din chaos, Doamne,-am apărut
Şi m-aş întoarce-n chaos...
Şi din repaos m-am născut.
Mi-e sete de repaos."

- "Hyperion, ce din genuni
Răsai c-o-ntreagă lume,
Nu cere semne şi minuni
Care n-au chip şi nume;

Tu vrei un om să te socoţi,
Cu ei să te asameni?
Dar piară oamenii cu toţi,
S-ar naşte iarăşi oameni.

Ei numai doar durează-n vânt
Deşerte idealuri -
Când valuri află un mormânt,
Răsar în urmă valuri;

Ei doar au stele cu noroc
Şi prigoniri de soarte,
Noi nu avem nici timp, nici loc,
Şi nu cunoaştem moarte.

Din sânul vecinicului ieri
Trăieşte azi ce moare,
Un soare de s-ar stinge-n cer
S-aprinde iarăşi soare;

Părând pe veci a răsări,
Din urmă moartea-l paşte,
Căci toţi se nasc spre a muri
Şi mor spre a se naşte.

Iar tu, Hyperion, rămâi
Oriunde ai apune...
Cere-mi cuvântul meu de-ntâi -
Să-ţi dau înţelepciune?

Vrei să dau glas acelei guri,
Ca dup-a ei cântare
Să se ia munţii cu păduri
Şi insulele-n mare?

Vrei poate-n faptă să arăţi
Dreptate şi tărie?
Ţi-aş da pământul în bucăţi
Să-l faci împărăţie.

Îţi dau catarg lângă catarg,
Oştiri spre a străbate
Pământu-n lung şi marea-n larg,
Dar moartea nu se poate...

Şi pentru cine vrei să mori?
Întoarce-te, te-ndreaptă
Spre-acel pământ rătăcitor
Şi vezi ce te aşteaptă."

*

În locul lui menit din cer
Hyperion se-ntoarse
Şi, ca şi-n ziua cea de ieri,
Lumina şi-o revarsă.

Căci este sara-n asfinţit
Şi noaptea o să-nceapă;
Răsare luna liniştit
Şi tremurând din apă.

Şi împle cu-ale ei scântei
Cărările din crânguri.
Sub şirul lung de mândri tei
Şedeau doi tineri singuri

- "O, lasă-mi capul meu pe sân,
Iubito, să se culce
Sub raza ochiului senin
Şi negrăit de dulce;

Cu farmecul luminii reci
Gândirile străbate-mi,
Revarsă linişte de veci
Pe noaptea mea de patimi.

Şi de asupra mea rămâi
Durerea mea de-o curmă,
Căci eşti iubirea mea de-ntâi
Şi visul meu din urmă."

Şi încă ceva: "Ca să pot muri liniştit, pe mine mie redă-mă" eu am încercat să fac aşa, pentru că e evident că îmi place teribil Eminescu:
Cîteodată, rareori, merg pe stradă,
Sînt destul de mulţi oameni, destule cadavre
Mă uit la pisici, la blocuri şi la semafori
Mă uit după verze roşcate, după culori,
Nu mă uit niciodată, dar niciodată de cînd am ochi
După voi
Îmi pasă mai mult de melacolia luminii
Decît de ciori,
Îmi pasă mai mult de autobuzele înscrise în spaţiu
Ca într-un carnet din clasa doi
Îmi pasă mai mult de hainele care se mişcă pe trupuri
Decît purtători
Nu mă bateţi la cap, oricît aş fi de plină de bune intenţii
Aştept doar să mori.


Hyperion vedea de sus
Uimirea-n a lor faţă;
Abia un braţ pe gât i-a pus
Şi ea l-a prins în braţe...

Miroase florile-argintii
Şi cad, o dulce ploaie,
Pe creştetele-a doi copii
Cu plete lungi, bălaie.

Ea, îmbătată de amor,
Ridică ochii. Vede
Luceafărul. Şi-ncetişor
Dorinţele-i încrede

- "Cobori în jos, luceafăr blând,
Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n codru şi în gând,
Norocu-mi luminează!"

El tremură ca alte dăţi
În codri şi pe dealuri,
Călăuzind singurătăţi
De mişcătoare valuri;

Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul
- "Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece."

miercuri, 13 ianuarie 2010

Tot gripă

Ministerul Sănătăţii cînd nu e tîmpit de-a binelea la cap, e tîmpit rău de tot. Cică medicii care nu s-au vaccinat împotriva pîrdalnicului de virusache, vor fi opriţi de la consultaţii, ca să nu infecteze, fără voia lor, pacienţii. Şi cum îi controlează, dacă mi-e permis să întreb. Vine unul la mine în birou, nu contează că mă înfiorez numai la gîndul să strîng mîna unei persoane care nu-mi place, şi aia mă pune să îmi dau tricoul jos, sau cămaşa, să vadă dacă m-am vaccinat? Ah, tare aş vrea să fiu de faţă la aşa ceva. Ia, băieţi şi fete, strip! Jos chiloţii, să vedem cum stăm. Sau medicul spune că s-a vaccinat luna trecută şi i-a trecut urma aia minusculă de ac, nu se mai vede, neam. Sau doctorii trebuie să prezinte o patalama de la medic că s-au vaccinat. Sau pacientul se jură că medicul lui de familie s-a vaccinat. Sau popa mărturiseşte sub protecţia anonimatului că medicul s-a spovedit şi a zis că s-a vaccinat. Sau cum? Au mai scos ei chestia aia absolut tembelă cu să-mi arunc batista la gunoi, după ce îmi suflu graţioşii muci. Vă jur că două zile mi-am stors creierii încercînd să ghicesc ce altceva mai poate face omul cu o bucată de hîrtie plină de muci. Ca şi aia cu spălaţi-vă pe mîini cu apă şi săpun. Dacă zicea să mă spăl cu acid clorhidric, era o treabă. Nda. De-ale noastre, deh, ce să-i faci.

Later latest edit: Ultimul lucru care mi s-a povestit: că mor după un an, dacă am făcut vaccinul antiporcism. Really? Să mori tu? Judecînd după păcatele mele multe şi neabătute ar fi trebuit să mor mai repede de un an. Nu, nu e nici o conspiraţie a ungurilor :-)) Nu, n-am paralizat, nu mi-a crescut coadă, nu sînt mai proastă decît în mod normal. Jesuse! Da' nu vă vaccinaţi, no! Am avut un pic de febră şi mi-a curs nasul un pic. Atît. Faceţi cum vreţi! Eu am VRUT să îl fac, atît şi nimic mai mult. Şi gata, că dau în bengă. Şi scrofiţă eram şi înainte să-mi fac vaccinul!

marți, 12 ianuarie 2010

Hai că m-am enervat

Rău. Ştiu că nu-i bine să scrii la nervi, ştiu că nu-i bine să te enervezi, să mănînci grătar, să faci prostiuţe cu tine însuţi. Mă refer la fumat, da? Însă am aflat că avem un mort de gripă de gripă porcină, pe 1 ianuarie, şi madam directoare de sănătate publică zice că nu a considerat oportun să informeze presa. O fi oportun să o bag, extrem de scurt, în mă-sa? Da, cred că e foarte oportun. Madam, e sănătate PUBLICĂ nu-i fieful tău particular unde tragi orgii cu cai sau te scobeşti în nas cînd crezi că nu te vede nimeni! De aia crapă boii de români ca vitele, că nu consideri tu oportun! În fine, am scris ieri, poate se prinde cineva că acest vaccin ar trebui numit vaccinul Toni Tecuceanu. Mi-a rămas în cap, din ce am mai văzut pe le teveu, ce au zis ai lui: "A fost voia lui Dumnezeu să moară Toni" şi m-a îngrozit, pe moment, atîta credinţă oarbă. Eu m-aş fi revoltat mintenaş. Dar se pare că aşa e. Cred, sincer, că moartea lui a salvat mii de alte vieţi. Fără nici un folos, probabil. Dumnezeu să te odihnească în pace, bre. Hai, pa.

vineri, 8 ianuarie 2010

As it is

O fi manipulare, o fi paranoia, o fi ce-o fi. Dar adevărul este că moartea lui Toni Tecuceanu a fost ultimul, dar chiar ultimul motiv să îmi fac vaccinul. Eram programată încă de acum o lună, că eu intru instant la categorie cu risc major, cu hipertensiunea tratatului de Heidegger. Azi am ajuns. L-am făcut şi doare relativ rău, după aceea. Nu-i ca o durere de dinţi, dar, no, te doare locul. Nu seamănă, în nici un caz, cu penicilina. Pe o scară de 0-10, doare cam la 3, după injecţie. Cam la şase ore nu mai simţi nimic. Cel mai drăguţ e că eu l-am convins, acum o lună, pe doctorul meu de familie să-mi facă rost de vaccin. El îmi prezenta riscurile, iar eu pledam că nimeni, nici un stat, nici un guvern, nici un război biologic, nu riscă genocidul, pentru că dispare vaca de muls. Aşa că: "Dragă, vaccinează-mă şi nu mă mai respecta!"
Nu-s nici medic, nici poliţist, nici altceva, ideea a fost, şi va fi, pledoaria pentru vaccin.
Dacă e paranoia, ce se întîmplă? Să mă imunizez? Dacă nu e paranoia, ce se întîmplă, că e gratuit, li se împute produsul? Nu cred în conspiraţii mondiale, hahahahaha. Probabil că aş fi crezut, dacă nu m-aş fi născut din mama şi din tata.

miercuri, 6 ianuarie 2010

Azi

Azi, zi frumoasă, Boboteaza. După ce am dormit ca un cîine cu dinţi - nu ştiu ce am, vorbesc în somn şi mă trezesc cînd mă aud - am sărit din pat printr-un soi de arc voltaic. Pizda mă-sii, lumea nu te lasă să dormi, bate covoare. Again. Am mîncat o portocală, am mîrîit la lumina plumburie, m-am băgat la duş. Haida la biserică, să vedem cum se calcă naţiunea pe picioare pentru agheasmă. Începuse să plouă extrem de subtil, ca şi cum ţi-ai aminti că plouă. Ajung la biserică, lumea păduche, nu altceva. Stăteau smeriţii enoriaşi, prefăcându-se a cugeta la ce zice popa - pe care nu-l înţelege nimeni, anyway- în timp ce-i rupea schinarea şi-i asaltau arsurile de la cele sarmale, înfulecate pe nerăsuflate. M-am dus să aprind şi eu nişte lumînări. Acum îmi trece prin cap că atunci cînd am aprins lumînările pentru vii nu m-am gîndit la mine. Măi, da' o căldură la lumînări de poţi să-ţi şi aprinzi o lumînare la sufocaţi, de intri acolo. Ies afară, mă înghesui în paltonul unui nene în biserică şi ridic aparatul, să pozez frumuseţe de credincioşi. Moment în care îmi arde popa o agheasmă din aia generoasă şi peste ochi şi peste aparat, de nu mai pot decît să zic Doamne-milueşte. No, că m-a aghesmuit de cîteva milioane per aparat foto, m-am gîndit eu, nu puteam să stau mai la distanţă? Aparatul a scăpat cu bine, nu avea decît o lacrimă de indignare în colţul stînga jos. Per total, semn bun, dacă ne-o luat pe amîndoi la grămadă. Am mai făcut cîteva poze cu rimelul curgîndu-mi în ochi de la sfînta apă şi am ieşit. Copilaşi drăguţi foc trăgeau de mine să le fac poze, cucoanele mă apostrofau că mă bag în faţă să iau apă. Nu, zic eu, nu iau nimica, că apa sfinţită se poate lua pînă pe cinşpe ianuarie, taman ce a zis popa la megafon. Dar dacă aveţi atît de puţină credinţă încît să bănuiţi că se învecheşte pînă atunci, n-aveţi decît să-mi smulgeţi hainele de pe mine. Moment în care lumea s-a dat ruşinată înapoi. Măi, merge! How bizarre. Trebuie doar să vorbeşti pe omeneşte.
Pozele au ieşit incredibil de faine, cu toate mîinile alea întinzîndu-se şi cu copilaşi ruşinaţi şi zîmbind cu toţi dinţii, sau cu căciulile sărite din cap. Am mai făcut poze aşa de expresive doar cu Grigore Leşe. Bine, am o loază de aparat, că altfel chiar cred că-s bună la poze. Pe sticluţa pe care mama a luat-o de la biserică - eu chiar n-am luat, îmi dădusem cuvîntul, păi, nu? - scrie frumos Agheasma Mare, La mulţi ani. Am pozat-o pe un fundal cu Capela Sixtină, asta aşa, întru înfrăţire, hihihi. Una peste alta, azi.
Ceea ce rămîne absolut de nespus e biserica goală-goluţă, într-o zi oarecare, cînd musteşte aerul de lumină.

vineri, 1 ianuarie 2010

La mulţi ani!

Azi-noapte m-am trezit de cîteva ori, mormăind, "Miraculos an 2010, foarte bun an 2010, Extraordinar an 2010". Nu ştiu ce m-a inspirat. Poate nota maximă, poate luna albastră, poate teveul, poate energiile cosmice. Dar ziua s-a dovedit a fi pe măsură, cu soare şi cu telefoane. Sigur că un telefon, pe care îl dădeam în fiecare an, nu a mai fost dat anul ăsta, cum nu a mai fost dat în ultimii şapte ani. Dar golul a fost înlocuit de o lumină bizară, o lumină compensatorie, dacă pot vorbi în termenii manualelor gîndirii pozitive. Nu e gîndire pozitivă, că mă seacă tîmpeniile astea. Dar e bine, pur şi simplu ştiu. 2010 e, ciudat, bine. La mulţi ani!

De unde mă citesc

free counters

Persoane interesate

Despre mine

N-am cine stie ce de spus, ma cam fascineaza lumea, restul e...literatura